TandlægeCenteret i Aarhus logo
Behandling af visdomstænder

​Hvad gør vi ved visdomstænder?​

Visdomstænder i frembrud kan ofte være meget smertefuldt, og jævnligt opstår der også problemer af forskellig art

Det sker ofte, at der sniger sig bakterier ned bag den slimhindelap, som dækker tanden i starten af frembruddet, med betændelse til følge. Dette kan i mange tilfælde behandles uden at tanden behøver at fjernes.

I de senere år, er man blevet mere tilbageholdende med at fjerne visdomstænderne med mindre dette er helt nødvendigt. Det kunne være i situationer, hvor der er kommet så stort et hul, at det ikke kan repareres, eller at visdomstanden vanskeliggør mundhygiejnen eller er til skade for nabotanden.

At visdomstanden kan skubbe til hele tandrækken og dermed give skæve tænder, anses mest for at være en skrøne.

Ofte kommer tænderne fortil i underkæben alligevel til at stå i "trangstilling" med alderen, og skyldes den fortsatte kæbevækst langt frem i voksenårene, og ikke som tidligere antaget, visdomstænderne.